Catalog.ba

Država:
Nedjelja, 01. 10. 2023. Online 108 korisnika

Info

Proizvodno – trgovačko preduzeće Fructa-Trade iz Dervente je društvo sa ograničenom odgovornošću koje je upisano u sudski registar pri Okružnom privrednom sudu u Doboju pod brojem 60-0-Reg-12-000 755, dana 12.10.2012. godine. Prva registracija društva: 1994. godine. 
 
 
Ime društva: „Fructa-trade“ doo
Osnivač: Dušan Reljić
Adresa: Derventa, Željeznička bb
Telefon: + 387 53 310-520
Faks: + 387 53 310-527
Web stranica: www.fructatrade.com
 
Email adresa: fructa@teol.net
Šifra djelatnosti: 01.413
Matični broj: 1841521
JIB: 4400151910001
PIB: 400151910001
Registrovano ime/oznaka: „Fructa-trade“doo  
Glavna djelatnost: Ostale poljoprivredne usluge
Ostale djelatnosti: Proizvodnja i trgovina(maloprodaja i veleprodaja naših usluga) 
Osnovni kapital: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­2.697.135,55 KM

Catalog vas pita:

Vaš omiljeni trgovački centar je!