Catalog.ba

Država:
Nedjelja, 01. 10. 2023. Online 107 korisnika

Kontakt

 

Kontakti Društva Mercator BH d.o.o.

Uprava


Neven Hadžisulejmanović
Direktor društva Mercator BH
Telefon: (033) 286 - 130
E-pošta: neven.hadzisulejmanovic@mercator.ba


Miha Abrahamsberg 
Pomoćnik direktora društva Mercator BH
Telefon: (033) 286 - 130
E-pošta: miha.abrahamsberg@mercator.si
 

Sektor nabave


Sanja Stojaković
Direktor sektora
Telefon: (033) 286 - 144
E-pošta: sanja.stojakovic@mercator.si
 

Asim Hadžić 
Pomoćnik direktora sektora
Telefon: (033) 286 - 181
E-pošta: asim.hadzic@mercator.ba
 

Sektor marketinga
 

Indira Hećimović 
Direktor sektora
Telefon: (033) 286 - 139
E-pošta: indira.hecimovic@mercator.ba
 

Sektor maloprodaje
 

Edin Ibrahimović 
Direktor sektora
Telefon: (033) 286 - 227
E-pošta: edin.ibrahimovic@mercator.ba
 

Dragan Bjelica
Pomoćnik direktora sektora
Telefon: (033) 286 - 178
E-pošta: dragan.bjelica@mercator.ba
 

Sadina Borišić 
Pomoćnik direktora sektora
Telefon: (033) 286 - 185
E-pošta: sadina.borisic@mercator.ba
 

Sektor veleprodaje i franšize
 

Edin Ibrahimović 
Direktor sektora
Telefon: (033) 286 - 227
E-pošta: edin.ibrahimovic@mercator.ba
 

Saša Ćorić 
Pomoćnik direktora sektora
Telefon: (033) 286 - 152
E-pošta: sasa.coric@mercator.ba
 

Sektor finansija, računovodstva i kontrolinga


Jasminka Đulabić 
v.d. Direktor sektora
Telefon: (033) 286 - 203
E-pošta: jasminka.djulabic@mercator.ba

 

Sektor pravnih i opštih poslova, organizacije i kvalitete
 

Neven Hadžisulejmanović
Direktor društva, u oblasti pravnih i opštih poslova
Telefon: (033) 286 - 130
E-pošta: neven.hadzisulejmanovic@mercator.ba
 

Zoran Gligorević
Direktor sektora kadrova, u oblasti poslova organizacije i kvaliteta
Telefon: (033) 286 - 173
E-pošta: zoran.gligorevic@mercator.ba
 

 

Sektor kadrova
 

Zoran Gligorević
Direktor sektora
Telefon: (033) 286 - 173
E-pošta: zoran.gligorevic@mercator.ba
 

Sektor razvoja i tehnološkog projektovanja
 

Ahmet Koštreba
Direktor sektora
Telefon: (033) 286 - 303
E-pošta: ahmet.kostreba@mercator.ba

Sektor nekretnina

Vladisav Cvjetinović 
Direktor sektora
Telefon: (033) 286 - 200
E-pošta: vladisav.cvjetinovic@mercator.ba 
 

Sektor informacione tehnologije

Željka Mujezinović
Direktor sektora
telefon: (033) 286 - 164
E-pošta: zeljka.mujezinovic@mercator.ba

Catalog vas pita:

Vaš omiljeni trgovački centar je!