Catalog.ba

Država:
Nedjelja, 01. 10. 2023. Online 111 korisnika

Prodajna mjesta

Sarajevo
 
Hipremarket "MOJMILO", Olimpijska br. 52, Mojmilo    Tel: 033/465-937//033/472-936
Tržni Centar “OTOKA”, Gradačačka 1  Tel: 033/720 980
Poslovna Jedinica, 2 , Ruđera Boškovića167, Pofalići   Tel: 033/640 211
Poslovna Jedinica, 3, Veliki Alfakovac br. 4 Vijećnica   Tel: 033/447 353
Poslovna Jedinica, 4, , Logavina 34, Baščaršija  Tel: 033/533 511
Poslovna Jedinica, 5, Bistrik br. 12, Bistrik   Tel: 033/447 370
Poslovna Jedinica, 7, Zaima Šarca 26, Bjelave  Tel: 033/216 766
Poslovna Jedinica, 10, Grbavička 40d, Grbavica  Tel: 033/612 491
Poslovna Jedinica, 11, Zagrebačka, Kovačići  Tel: 033/654 145
Poslovna Jedinica, 12, Doglodi do br. 7, Ilidža  Tel: 033/628 020
Poslovna Jedinica, 14, Kobilja glava bb, Kobilja glava  Tel: 033/486 866
Poslovna Jedinica, 15, Oprkanj-brodac bb, Telali  Tel: 033/236 483
Poslovna Jedinica, 16, Aleja lipa bb, Hrasno  Tel: 033/646 388
Poslovna Jedinica, 17, Grbavička bb, Pijaca Grbavica   Tel: 033/657 729
Poslovna Jedinica, 19, Vrbanjuša bb, Stari grad  Tel: 033/238 622
Poslovna Jedinica, 20, Trg solidarnosti bb, A. Polje  Tel: 033/546 257
Poslovna Jedinica, 21, Novopazarska 8, Vraca  Tel: 033/521 342
Poslovna Jedinica, 22, Dobroševići 132, Dobroševići  Tel: 033/624 549
Poslovna Jedinica, 23, Kovači 41, Kovači  Tel: 033/446 920
Poslovna Jedinica, 24, Prijedorska 11a, Anex  Tel: 033/644 885
Poslovna Jedinica, 26, Grbavička 44, Sarajevo   Tel: : 033/643 791
Poslovna Jedinica, 28, Bolnička 34, Sarajevo  Tel: 033/444 361
Poslovna Jedinica, 29, Muhameda Hadži. 39, Sarajevo   Tel: 033/216 503
Poslovna Jedinica, 30, Teheranski trg 9 Sarajevo   Tel: 033/468 874
Poslovna Jedinica, 31, Jahlela Fincija 48, Sarajevo   Tel: 033/637 889
Poslovna Jedinica, 32 , Osik br. 142, Sarajevo    Tel: 033/699 057
Poslovna Jedinica, 34, Bistrik 8, Bistrik   Tel: 033/200 198
Poslovna Jedinica, 35, Skenderija 24, Skenderija   Tel: 033/215 437
Poslovna Jedinica, 51, Bjelavice bb, Toka Džeka, Sarajevo  Tel: 033/656 623
Poslovna Jedinica, 52, Adema Buče 104, Sarajevo   Tel: 033/238 417
Poslovna Jedinica, 53, Za beglukom 67, Širokača, Sarajevo   Tel: 033/210 965
Poslovna jedinica, 56, Ustanička bb Ilidža  Tel: Tel.:033 629 267
Poslovna jedinica, 57, Briješće, Brezanska 34   Tel: Tel.:033 673 848
Poslovna Jedinica, 58, Čobanija 12, Čobanija   Tel: 033/214 238
Poslovna Jedinica, 102, Kulovića 8, Vječna Vatra  Tel: 033/201 660
Poslovna Jedinica, 120, Radićeva 10, Centar   Tel: 033/213 115
Poslovna Jedinica, 124, Mula Mustafe Bašeskije 6, Markale   Tel: 033/209 302
Poslovna Jedinica, 126, Merhemića trg 1, Ciglane   Tel: 033/215 694
Poslovna Jedinica, 127, Vrbanja 2, Vrbanja   Tel: 033/213 124
Poslovna Jedinica, 135, Antuna Hangija 43, Koševsko brdo  Tel: 033/209 412
Poslovna Jedinica, 257, Envera Šehovića 34, D. Malta  Tel: 033/648 859
Poslovna Jedinica, 370, Trg heroja 23, Hrasno  Tel: 033/661 204
Poslovna Jedinica, 428, Trg Među. Prijateljstva, A. Polje   Tel: 033/463 288
Poslovna Jedinica, 432, Azize Šaćirbegović 14, Hrasno  Tel: 033/524 370
Poslovna Jedinica, 434, Hamdije Kapidžića 5, Dobrinja   Tel: 033/452 436
Prodavnica 01 , Midhata Hujdura Hujke br.33, Pejton   Tel: 033/626 181
Prodavnica 2A , Knjižara, Rustempašina br.15, Ilidža   Tel: 033/621 745
Prodavnica 06 , Fadila Hadžića br.42, Otes    Tel: 033/627 340
Prodavnica 07 , Rustempašina br.15, Ilidža   Tel: 033/621 745
Prodavnica 11 , Halid Bega Hrasnice br.26, Hrasnica   Tel: 033/514 108
Prodavnica 14 , Dobrinjske bolnice br.12, Dobrinja   Tel: 033/459 811
Prodavnica 15 , Hadželi br. 34, Hadžići    Tel: 033/420 136
Prodavnica 16 , Šehitluci br.76, Lasica    Tel: 033/698 004
Prodavnica 20 , Butmirska cesta br.20, Butmir  Tel: 033/685 395
Prodavnica 28 , Trg Među. Prijateljstva, br. 2-3, A. Polje   Tel: 033/542 945
Prodavnica 31 , Gladno polje bb, Rakovica   Tel: 033/691 230
Prodavnica 40 , Trg Sabora Bosanskoga br.14, Dobrinja   Tel: 033/541 628
Prodavnica 41 , Alije Nametka br.13b, Sarajevo   Tel: 033/447 342
Prodavnica 42 , Nedima Filipovića br.25, Sarajevo    Tel: 033/657 782
Prodavnica 43 , Gradačačka br.1, Sarajevo   Tel: 033/652 784
 
 
Mostar
 
Tržni Centar “VRAPČIĆI” , Vrapčići bb, Mostar 
 Tel: 036/511 700
 
Poslovna Jedinica, 33, Potoci bb, Mostar 
 Tel: 036/574 944
 
Poslovna Jedinica, 37, Braće Feljića bb, Mostar
 Tel: 036/551 734
 
Poslovna Jedinica, 38, Mazoljice, Mostar 
 Tel: 036/552 553
 
Poslovna Jedinica, 36, Maršala Tita bb, Mostar 
 Tel: 036/552 804
 
Poslovna Jedinica, 40 , Gojka Vukovića 10 Mostar 
 Tel: 036/578 120
 
Poslovna Jedinica, 39, Put za Opine, Mostar 
 Tel: 036/577 667
 
Poslovna Jedinica,46, Braće Feljića bb, Mostar 
 Tel: 036/551 984
 
Poslovna Jedinica, 47, Maršala Tita 23, Mostar 
 Tel: 036/551 583
 
Poslovna Jedinica, 48, Zalik 12, Mostar
 Tel: 036/571 898
 
Poslovna Jedinica, 49, Braće Feljića 76, Mostar 
 Tel: 036/551 757
 
Poslovna Jedinica, 50, Alekse Šantića 4b, Mostar 
 Tel: 036/580 811
 
Poslovna Jedinica, 54, Blagaj bb, Mostar 
 Tel: 036/572 945
 
Poslovna Jedinica, 55, Domanovići bb, Mostar 
 Tel: 036/822 327
 
Vogošća
 
Tržni Centar “VOGOŠĆA” , Omladinska br 3
 Tel: 033/433 276
 
Poslovna Jedinica 18 , S. Balgovčanina bb, Vogošća pijaca 
 Tel: 033/434 814
 
Poslovna Jedinica, 167, Blagovac I 41, Vogošća
 Tel: 033/434 394
 
Poslovna Jedinica, 168, Svrake bb, Vogošća
 Tel: 033/424 745
 
Jablanica
 
Poslovna Jedinica, 45, Trg Oslobođenja. sp-46, Jablanica
 Tel: 036/757 102
 
Konjic
 
Poslovna Jedinica, 41, Kolonija bb, Konjic
 Tel: 036/726 964
 
Poslovna Jedinica, 43, Orašje bb, Konjic
 Tel: 036/726 962
 
Poslovna Jedinica, 42, Varda bb, Konjic 
 Tel: 036/726 958
 
Poslovna Jedinica, 44, Trg državnosti A. I. bb, Konjic
 Tel: 036/726 961
 
Goražde
 
Prodavnica 30 , Selvera Sijerčića, Goražde
 Tel: 038/221 046
 
Prodavnica 34 , Ferida Dizdarevića, Goražde
 Tel: 038/221 561
 
Ilijaš
 
Prodavnica 35 , Mlini br.2, Ilijaš
 Tel: 033/400 600

Catalog vas pita:

Vaš omiljeni trgovački centar je!